Separace organických par ze vzduchu

Tato oblast výzkumu je zaměřena na studium transportních a separačních vlastností polymerních a kompozitních membrán pro záchyt organických par ze vzduchu. Zkoumáme vlastnosti membrán za různých vstupních podmínek, přičemž membrány jsou studovány v dlouhodobém kontaktu s organickými látkami, protože dlouhodobá stabilita je klíčovým faktorem při výběru vhodného materiálu. Experimenty jsou realizovány na vlastní unikátní a plně automatické permeační aparatuře, přičemž náš výzkum pokrývá celou škálu strukturálně odlišných organických látek, což umožnuje zkoumat různé fyzikálně-chemické modely pro popis rozpustností par, jejich transport a interakce s polymery.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.