Stanovování spin-spin interakčních konstant

NMR laboratoř má dlouhou historii ve vývoji nových NMR experimentů pro měření spin-spin interakčních konstant. Tyto interakce přímo odráží rozložení elektronové hustoty mezi danými jádry a přináší tak informace o délce a charakteru vazby nebo vazebném úhlu. Původní orientace na interakce 13C – 29Si se přesunula k interakcím  13C – 13C, kde se největší výzvou jeví měření interakcí v symetrických molekulách mezi ekvivalentními atomy.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.