Technická katalýza pro společensky odpovědnou výrobu

  • katalyzátory na bázi polymerních nanovlákenných nosičů připravených technikou elektrostatického zvlákňování pro reakce v plynné i kapalné fázi (eliminace polutantů, syntéza chemických specialit)
  • nosičové katalyzátory pro hydrogenační rafinaci paliv, Guerbetovu reakci a katalytický rozklad sulfanu

 

Typický mikrosnímek nanovlákenného katalyzátorového nosiče

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.