Vývoj nových postupů pro zpracování či recyklaci odpadů a odpadních materiálů

Spolu s vývojem nových technologií a druhů materiálů, vznikají i nové druhy odpadů v komunální a průmyslové sféře, které musí být zpracovány s ohledem na cirkulární ekonomiku. Proto v rámci tohoto tématu se zaměřujeme jak na obtížně zpracovatelné již existující odpady, tak i na vývoj recyklačních metod pro nově vznikající odpady s důrazem na maximalizaci zpětného získávání cenných surovin a jejich ekologické zpracování. Mezi zájmové oblasti patří:

  • Analýza materiálových toků nových druhů odpadů;
  • Environmentální dopady a charakteristika nových typů odpadů;
  • Získávání kovů a kovů vzácných zemin z různých typů elektroodpadů;
  • Získávání cenných složek z těžebních zbytků;
  • Zhodnocení průmyslových zbytků jako sekundárních zdrojů;
  • Zpracování různých složek komunálních odpadů (plasty, textil, apod.).
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.