Na všechny události

Oslava 60 let ústavu – zrušena

24. září 2020
Ing. Miroslav Punčochář, DSc.
ÚCHP AV ČR

Vážení, vzhledem k současné situaci ohledně šíření COVID-19, jsme se rozhodli zrušit plánovanou společnou oslavu 60. výročí založení Geologického ústavu AV ČR a Ústavu chemických procesů AV ČR. Věříme, že našemu rozhodnutí porozumíte a těšíme se na shledání někdy v budoucnu.

Z historie ústavu.

Omluvný dopis ředitelů ÚCHP AV ČR a GLÚ AVČR

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.