Na všechny události

Permeace organických par v amorfních a semi-krystalických membránách: experimentální data versus predikce z rozpustnostních parametrů

17. června 2021 14:00
platform Zoom

https://cesnet.zoom.us/j/99790161821

Tato prezentace je věnována poslední publikaci v rámci tříletého projektu studujícího separaci benzínových par ze vzduchu. Publikace analyzuje možné použití rozpustnostních parametrů podle Hansena a Hoftyzera a van Krevelena k predikci účinnosti separace organických par ze vzduchu (VOC/N2). Bylo zjištěno, že Hansenovy rozpustnostní parametry mohou úspěšně předpovídat pořadí rozpustností některých studovaných uhlovodíků.  

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.