Na všechny články

Predikce vývoje patologických změn slinivky za přítomností diabetu mellitu pomocí NMR metabolomiky

Karcinom slinivky břišní je jedním z nejagresivnějších typů rakoviny a jeho současná klinická diagnostika v raných stádií, která by umožnila zvýšení velmi nízké míry přežití, je limitována především nedostatečnou senzitivitou a specificitou. V posledních letech jsou tak testovány nové diagnostické přístupy, jedním z nichž je právě metabolomika.

Publikace v Journal of Proteome Research z roku 2023 se zabývá využitím NMR metabolomiky k predikci vývoje patologických změn slinivky u pacientů s diabetem mellitem a navazuje tak na původní studii z roku 2021 ve stejném žurnále.

Ve zmiňované publikaci byly pomocí NMR spektroskopie identifikovány metabolické změny ve vzorcích krevní plazmy pacientů s karcinomem slinivky břišní ve srovnání s kontrolními skupinami tvořenými zdravými jedinci a pacienty s diabetem mellitem 2. typu. Vzorky pacientů s karcinomem slinivky břišní byly rozděleny dle klinických stádií. Na základě úspěšné diskriminační analýzy mezi vzorky pacientů v jednotlivých stádiích karcinomu slinivky a diabetiků byly vytvořeny predikční modely umožňující jemnější klasifikaci rizikových jedinců ze skupiny pacientů s nedávno diagnostikovaným diabetem. Z celkové počtu 59 pacientů s nedávno diagnostikovaným diabetem bylo identifikováno 12 jedinců rizikových z hlediska vývoje patologických změn slinivky. Modely vycházející z diskriminace raných stádií a diabetiků identifikují přednostně pacienty trpící mírnými patologickými změnami, zatímco predikční modely vycházející z terminálního stádia identifikují všechny rizikové jedince. Získané výsledky byly podpořeny také aktuálním zhodnocením zdravotního stavu všech pacientů.  Poznatky publikované v této práci mohou přispět k novým diagnostickým strategiím nejen tohoto závažného onemocnění.

  • Michálková L.*, Horník Š., Sýkora J.*, Setnička V., Bunganič B.*: Prediction of Pathologic Change Development in the Pancreas Associated with Diabetes Mellitus Assessed by NMR Metabolomics. J. Proteome Res. 2023, 22(6), 1936-1946. doi: 10.1021/acs.jproteome.3c00047
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.