Na všechny články

Přijetí ACTRIS ERIC

Česká republika se stává zakládající partnerskou zemí Evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS ERIC, která byla ustanovena rozhodnutím Evropské komise ke dni 25. dubna 2023. Za českou stranu se na infrastruktuře podílejí Český hydrometeorologický ústav, centrum RECETOX Masarykovy univerzity a tři pracoviště Akademie věd České republiky: Ústav chemických procesů, Ústav výzkumu globální změny a Ústav fyziky atmosféry.

Z našeho ústavu k této důležité infrastruktuře bude náležet Výzkumná skupina chemie a fyziky aerosolů pod vedením Dr. Vladimíra Ždímala. Infrastruktura ACTRIS je klíčová pro studium atmosférických aerosolů a jejich interakcí s oblaky a reaktivními plyny v atmosféře. Aerosoly, oblaka i reaktivní plynné složky jsou studovány jak na pozemních stanicích, tak pomocí metod dálkového průzkumu.

Abychom porozuměli, proč je zmiňovaná infrastruktura tak klíčová, připomeňme si hlavní význam atmosférických aerosolů: Aerosoly vstupují do koloběhu vody v přírodě jako kondenzační jádra. Takže kdyby v extrémním případě v atmosféře nebyly žádné aerosolové částice, vůbec by nepršelo, protože by nemohly vznikat mraky.

To má přímou souvislost s dynamikou oblaků a srážek. V málo znečištěném ovzduší totiž vznikají oblaka rychleji a srážky bývají rozložené rovnoměrněji v čase i prostoru. V případě znečištěnějšího prostředí ale trvá déle, než dojde ke srážkám a častěji dochází k extrémním jevům (např. průtrže mračen, kroupy, bouřky apod.). Lze tedy konstatovat, že následkem významnějšího znečištění ovzduší jsou častější období sucha nebo naopak povodně.

Tím, že aerosolové částice rozptylují a absorbují sluneční záření, mají významný vliv na globální změny klimatu. Souvislost aerosolového znečištění se vznikem oblaků má nepřímý vliv na klima, který je velmi významný, ale zároveň je jeho předpověď zatížena značnou nejistotou. Zpřesnění této předpovědi nám umožní mnohem přesněji predikovat vývoj klimatu v čase.

Nesmíme opomenout ani to, že aerosolové znečištění ovzduší těsně souvisí se zdravím populace. Nejen, že Evropská unie ročně vykazuje 400 tisíc předčasných úmrtí následkem znečištění ovzduší, ale život v oblastech s vyššími koncentracemi aerosolových částic vede ke zhoršenému vývoji dýchacího ústrojí u dětí, nejrůznějším neurologickým oslabením a dalším negativním jevům.

Evropská výzkumná infrastruktura ACTRIS ERIC tak nabízí unikátní možnosti ke studiu aerosolů a jejich interakcí.

 

Odkazy: https://www.actris.eu/news-events/news/actris-eric-establishment

               https://www.avcr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/Prijeti-ACTRIS-ERIC/

 

Obr_1: Meteorologický stožár u Košetic. Foto: Petr Vodička

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.