Přístrojové vybavení – Výzkumná skupina membránových separací

Název přístroje / Výrobce (země)   Popis experimentu nebo analýzy Vyrobeno Obsluha
Compact Film Coater / MTI (USA)   Odlévací nůž na polymerní /suspenzní filmy (pro výrobu baterií) s ohřevem do 100 °C 2022 Čížek
DSC Kalorimetr 204 F1 Phoenix / NETSZCH (Německo)   Měření fázových přechodů v teplotním rozsahu -150 až 700 °C, měření tepelných kapacit 2020 Stanovský
Hustoměr a analyzátor rychlosti zvuku DSA5000 s tlakovým modulem DMA-HP / Anton Paar (Německo)   Měření hustoty a rychlosti zvuku kapalin za atmosférického tlaku od 14 do 70°C, měření hustoty do 70 MPa 2003 Morávková
Ultrazvukový homogenizátor Sonopuls HD 2200.2/ Badelin (Německo)   S titanovou sonotrodou VS70 (vzorky 20 – 900 ml) a MS 72 (vzorky 2 – 30 ml) + adaptéry na laboratorní zábrusy NZ 2021 Stanovský
Vakuová sušárna VO 49 Twin Display / Memmert (Německo)   Vakuová sušárna s vytápěnou policí do 200 °C a podtlakem max. 5 mBar 2020 Morávková
Vakuová vývěva CRVpro 30 / Welch (USA)   Dvoustupňový olej. vývěva do max. 3.10-3 mbar s čerpací rychlostí 33 m3/h 2016 Žitková
GC-MS QP 2010/ Shimadzu, chirální kolona   GC separace, stanovení molekulové hmotnosti a identifikace látek 2007 Žitková
Třepačka WISEAHAKE SHO-2D   Max.10 kg, 10 – 300 min-1, plocha 35 x 35cm 2018 Žitková
         
         
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.