Přístrojové vybavení – Výzkumná skupina řasové a mikrobiální biotechnologie

Název přístroje / Výrobce (země)   Popis experimentu nebo analýzy Vyrobeno Obsluha
Spektrofotometr Spectrostar Omega / BMG Labtech (Německo)   Spektrofotometrie na mikrotitračních destičkách, vlnové délky 220 – 1000 nm, luminimetrie, možnost automatického snímání v daných časových intervalech 2012 Lucáková Mušálková Solanský Vásquez
Hlubokomrazící box Arctiko   Hluboké zmrazení při teplotě -80 °C 2000 Lucáková
Spektrofotometr Hewlett Packard, diode array spectrophotometer 8452A   Kyvetová spektrofotometrie (kyvety s optickou dráhou 0,1 až 5 cm, 190 – 820 nm) 1980 Lucáková Mušálková Solanský Vásquez
Centrifuga Universal 320 R / Hettich GmbH (Německo)   Odstředění vzorků s objemem 1 – 50 ml 2020 Lucáková Mušálková Solanský Vásquez
Flowbox MSC 0,9 / Thermo Fisher Scientific (USA)   Mikrobiologický bezpečnostní box – pro sterilní práci 2015 Lucáková Mušálková Solanský Vásquez
Sušárna / Memmert GmbH (Německo)   Sušení při nastavené teplotě – maximálně 220 °C 2000 Lucáková Mušálková Solanský Vásquez
Optický mikroskop Primo Star / Carl Zeiss Microscopy GmbH (Německo)   Zvětšení 40x až 1000x, možnost pořízení fotografií 2009 Lucáková Mušálková Solanský Vásquez
Přenosný pH metr WTW 340i / WTW, Xylem Analytics (Německo)   Měření pH, teploty 2013 Lucáková
Mikrobiologický inkubátor FTC 90i / Velp Scientifica Srl (Itálie)   Temperovaná komora pro kultivaci při teplotě 3 – 50 °C 2000 Lucáková Mušálková Solanský
Bioreaktor s řídícím panelem Bio Console ADI 1025 / Applikon Biotechnology, Getinge (Švédsko)   Objem 5 l, sterilizovatelný bioreaktor pro heterotrofní kultivace – míchání, aerace, dávkování substrátu, udržování pH, záznam měřených hodnot v čase 2002 Brányiková Lucáková
Přenosný konduktometr WTW LF 330 / WTW, Xylem Analytics (Německo)   Měření konduktivity, teploty 2015 Lucáková
Měřič obsahu CO2 a O2 v plynech G100 / Geotech (UK)   Měření obsahu CO2 (0-20 %, T90 20 s) a O2 (0-100 %, T90 60 s) 2019 Brányiková Lucáková Mušálková Solanský Vásquez
Sonda na měření intenzity záření /  Biospherical Instruments Inc. (USA)   Měření intenzity fotosynteticky aktivního záření (PAR) – měří sumu počtu fotonů v intervalu vlnových délek 400 – 700 nm dopadlých na kulovou sondu 2021 Lucáková Vásquez
Lyofilizátor Heto Power Dry LL 1500 Freeze Dryer / Thermo Fisher Scientific (USA)   Lyofilizace vzorků 2009 Brányiková Lucáková
Autokláv – sterilizátor / Chirana (ČR)   Sterilizace předmětů, roztoků, kultivačních médií, dekontaminace biologického odpadu sytou párou při 120 °C 1980 Brányiková Lucáková
         
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.