Přístrojové vybavení – Výzkumná skupina katalýzy a reakčního inženýrství

Název přístroje / Výrobce (země)   Popis experimentu nebo analýzy Vyrobeno Obsluha
Plynový chromatograf s plamenoionizačním detektorem, hmotnostním spektrometrickým detektorem a sirným chemiluminiscenčním detektorem Agilent H2-GC/FID, MSD, SCD / Agilent Technologies, Inc. (USA)   Analýzy umožňují paralelní kvantitativní analýzu detektorem FID a detektorem síry SCD a kvalitativní a semi-kvantitativní analýzu detektorem MSD 2022 Kaluža
Automatický fyzisorpční analyzátor ASAP 2020 / Micromeritics Instrument Corp. (USA)   Stanovení specifického povrchu, celkového objemu pórů, distribuce velikosti mikro- a mesopórů z adsorpčních izoterem N2 (77 K) a Ar (87 K). Stanovení specifického povrchu z adsorpční izotermy Kr (77 K) u nízkopovrchových materiálů (< 1 m2 g-1) 2006 Soukup
Automatický fyzisorpční analyzátor ASAP 2050 / Micromeritics Instrument Corp.(USA)   Stanovení specifického povrchu, celkového objemu pórů a distribuce velikosti mesopórů z adsorpční izotermy N2 (77 K). Stanovení distribuce mesopórů z adsorpční izotermy CO2 (273 K). Stanovení vysokotlakých (do 1000 kPa) izoterem CO2 a H2 v širokém rozsahu teplot od 77 K do 353 K 2009 Soukup
Kombinovaný fyzisorpční a chemisorpční analyzátor Autosorb iQ-C-XR PFE / Quantachrome Instruments (USA)   Stanovení specifického povrchu, celkového objemu pórů, distribuce velikosti mikro- a mesopórů z adsorpčních izoterem N2 (77 K) a Ar (87 K). Stanovení specifického povrchu z adsorpční izotermy Kr (77 K) a distribuce velikosti pórů z adsorpční izotermy Kr (87 K) u nízkopovrchových materiálů (< 1 m2 g-1). Stanovení fyzisorpce a chemisorpce celé řady plynů včetně např. CH4, H2, CO, CO2, NH3, N2O 2022 Soukup
Rtuťový porozimetr AutoPore IV 9520 / Micromeritics Instrument Corp. (USA)   Stanovení specifického intruzního objemu, zdánlivé hustoty, distribuce velikosti meso- a makropórů (do průměru cca 360 mm) a tortuozity v pórovitých materiálech 2014 Soukup
Heliový pyknometr AccuPyc II 1340 / Micromeritics Instrument Corp. (USA)   Stanovení skutečné (skeletální) hustoty pevných vzorků 2012 Soukup
Chemisorpce s MS Omnistar / Micromeritics Instrument Corp. a Pfeiffer Vacuum (USA)   Chemisorpce, teplotně programované reakce 2011 Kaluža
Physisorption Analyzer, FlowSorb III / Micromeritics Instrument Corp. (USA)   Průtoková fyzisorpce dusíku Nelsen-Eggertsen (měření specifického povrchu nestab. vzorků) 2002 Gulková Kaluža
Grahamova difuzní cela   Protiproudá difuze plynů za laboratorního tlaku   Soukup
Inverzní plynová chromatografie   Difuze plynů v pevných látkách   Soukup
Inverzní kapalinová chromatografie   Difuze kapalin v pevných látkách   Soukup
Kapalinová vytlačovací permporometrie   Distribuce velikostí transportních pórů   Soukup
Permeační cela   Permeace plynů v pevných látkách   Soukup
Hydrogenační, oxidační a TPR/TPD aparatury   Měření aktivity a redukovatelnosti, bazicity a kyselosti katalyzátorů   Topka Kaluža
Fotokatalytické reaktory   Měření fotokatalytické aktivity, dekontaminace   Dlasková Spáčilová
Wicke-Kallenbachova difuzní cela   Protiproudá difuze plynů za sníženého tlaku   Soukup
Vsádkový nerezový vysokotlaký reaktor / Büchi Labortechnik AG (Švýcarsko)   Autokláv o objemu 250 cm3 do pracovního tlaku max. 60 bar a teploty 250 oC 2010 Soukup
Laboratorní zařízení pro přípravu nanovlákenných útvarů technikou elektrostatického zvlákňování / Cersum s.r.o. (ČR)   Příprava nanovlákenných útvarů (katalyzátorových nosičů a membrán) o distribuci průměrů nanovláken 50 – 750 nm na bázi širokého spektra polymerů 2017 Balabánová
Žíhací průtočná pec, model Carbolite / Keison Intern. Ltd. (UK)   Žíhání tuhých vzorků (více jak 50 ml) 2010 Jirátová
Žíhací kelímková pec do 1000 °C   Žíhání tuhých vzorků 1990 Jirátová
Laboratorní hněták 150 ml, / Fritsch GmbH – Milling and Sizing (Německo)   Příprava tuhých past 2011 Balabánová Kaluža
Laboratorní planetový mlýn / Fritsch GmbH – Milling and Sizing (Německo)   Mletí pevných vzorků, příprava past 2014 Kaluža
Trubkový reaktor pro katalytickou oxidaci VOC vybaven GC-MS Agilent 8890 / Agilent Technologies (USA)   Úplná katalytická oxidace těkavých organických látek 2020 Topka
Plynový analyzátor, Ultramat 23 / Siemens (Německo)   Stanovení CO a CO2 2000 Jirátová
Trubkové katalytické reaktory   Měření aktivit a selektivit pevných katalyzátorů v kondenzačních reakcích C-C (Guerbet, ketonizace)   Kaluža
Kalcinační pec do 1200 °C   Žíhání tuhých vzorků 2013 Dlasková
Potahovací box   Příprava tenkých vrstev, dip coating 2007 Dlasková
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.