Přístrojové vybavení – Výzkumná skupina pokročilých materiálů a organické syntézy

Název přístroje / Výrobce (země)   Popis experimentu nebo analýzy Vyrobeno Obsluha
GC/MS, model HP 6890-HP5973 / Agilent Technologies (USA)   GC separace, stanovení molekulové hmotnosti a identifikace látek 1998 Kos
GC-MS, model Focus DSQ / Thermo Fisher Scientific Inc. (USA)   GC separace, stanovení molekulové hmotnosti a identifikace látek 2005 Církva
GC, model HP 5890 / Agilent Technologies (USA)   GC separace a analýza 1989 Církva
Analytický HPLC systém, model Ultimate 3000 SD (kvarterní nízkotlaká pumpa, DAD detektor) / Thermo Fisher Scientific (USA) + chirální stacionární fáze   Analýza jednotlivých enantiomerů racemických směsí 2019 Beránek
Preparativní HPLC systém (automatický injektor, pumpa, UV-Vis detektor, sběrač frakcí) / Watrex s.r.o. (ČR) + chirální stacionární fáze (Diacel Chiralpak IA, IB, ID, Kromasil CelluCoat, AmyCoat)   Izolace jednotlivých enantiomerů z racemických směsí 2010 Žádný
HPLC sestava, model Alfa 50, Safír 800 / Ecom s.r.o.   LC separace a analýza 2006 Církva
Flash chromatografický systém, model SP1 / Biotage (Švédsko)   Čištění produktů organické syntézy 2008 Velíšek
Flash chromatografický systém, model Isolera / Biotage (Švédsko)   Čištění produktů organické syntézy 2017 Kos
Fluorescenční spektrometr, model FP-8300 / Jasco (Japonsko)   Měření absorbance, fluorescence, fosforescence či kvantových výtěžků fluorescence (kapalina, pevná látka) 2020 Žádný
UV/Vis spektrofotometr, model Helios γ / Thermo Electron Corp. (USA)   Měření UV/Vis spekter 2002 Církva
UV/Vis spektrometr, USB2000 / Ocean Optics (USA)   Měření emisních spekter 2004 Církva
Polarimetr, model P-2000 (253, 313, 546, 880 nm) / Jasco (Japonsko)   Měření optické otáčivosti chirálních látek 2016 Žádný
Elektrochemická stanice, Nanoamper2 / L-CHEM (ČR)   Měření cyklické voltametrie 2021 Žádný
Mikrovlnný reaktor, model Monowave 300 / Anton Paar (Rakousko)   Provádění reakcí v mikrovlnném poli (uzavřený systém do 30 atm) (6-20 ml) 2011 Církva
Mikrovlnná trouba (modifikovaná) / Panasonic (ČR)   Provádění reakcí v mikrovlnném poli (otevřený systém s možností refluxu) 2002 Církva
Bodotávek, model SMP 30 / Cole-Palmer, Ltd. (USA)   Stanovení bodu tání 2021 Církva
Odstředivka, model 5804 / Eppendorf (Německo) + úhlový rotor 6 x 50 ml   Odstřeďování (centrifugace) vzorků 2022 Žádný
Spin-coater, model TCH-EZ4 / Zhengzhou TCH Instrument Co., Ltd. (Čína)   Příprava tenkých vrstev/filmů 2021 Žádný
Dip-coater / Ossila Ltd. (Velká Británie)   Příprava tenkých vrstev/filmů 2022 Žádný
pH metr, model InoLAB pH Level 1 / WTW (Německo)   Měření pH skleněnou elektrodou 2000 Církva
Vsádkový UV fotoreaktor (1 x 400 W) / ÚCHP   Provádění vsádkových fotochemických reakcí 2010 Církva
Průtočný UV fotoreaktor (peristaltické čerpadlo; 5 x 400 W) / ÚCHP   Provádění průtokových fotochemických reakcí 2016 Církva
LED fotoreaktory (365 nm, 0.665 W; 385 nm, 0.975 W; 405 nm, 1.070 W; 430 nm, 1.00 W; 455 nm, 1.12 W; 530 nm, 1.12 W; 623 nm, 1.00 W) / ÚCHP   Provádění fotochemických reakcí 2022 Církva
Lineární přidavač, model NE-1000-ES / New Era Pump Systems, Inc. (USA)   Automatizované dávkování roztoků 2018 Kos
Rotační vakuová odparka, model Hei-VAP Precision / Heidolph (Německo) + RotaVac VarioControl   Odpařování vzorků 2013, 2018, 2021 Žádný
Multifunkčního laboratorní měřidlo, model 440 / Testo SE & Co. KGaA (Německo) + velmi přesná teplotní sonda Pt100, čidlo TE-K, vlhkostní Bluetooth sonda   Velmi přesné kontaktní měření teploty a vlhkosti 2021 Žádný
Universální měřič, model UT601 / Uni-Trend Technology Co., Ltd. (Čína)   Měření odporu do 2 000 MOhm 2021 Žádný
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.