Na všechny projekty

Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Network contribution of the Czech Republic (ACTRIS CZ)

 • Trvání:
  1/2023 - 12/2026
 • Poskytovatel:
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Program:
  Projekty velkých výzkumných infrastruktur
 • Registrační číslo:
  LM2023030
 • Řešitel:
 • Spoluřešitelé:

  Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová Ph.D. (Český hydrometeorologický ústav),
  Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, RECETOX)
  RNDr. Pavel Sedlák CSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.)
  Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)

 • Odkaz:

Anotace:

Cílem projektu je dobudování a další rozvoj VVI ACTRIS-CZ, tvořící unikátní platformu pro dlouhodobý monitoring a výzkum kvality ovzduší na pozaďové úrovni a zahrnující zdravotní, klimatické i environmentální dopady změn ve složení atmosféry. VVI ACTRIS-CZ přispívá k zásadnímu rozšíření úrovně znalostí v oblasti výzkumu kvality ovzduší a změny klimatu.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.