Na všechny projekty

Biostimulační přípravky na bázi mikroskopických řas pro použití v zemědělství

 • Trvání:
  3/2020 - 12/2023
 • Poskytovatel:
  TAČR
 • Program:
  SS – Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
 • Registrační číslo:
  SS01020374
 • Řešitel:
 • Spoluřešitelé:

  Ing. Iva Smýkalová Ph.D. (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

 • Odkaz:

Anotace:

Hlavní cíl projektu je výzkum biostimulačních účinků mikroskopických řas a jejich metabolických produktů na zemědělské plodiny. Očekáváme zlepšení celkového zdravotního stavu, zvýšení výnosů a odolnosti vůči chorobám a snížení spotřeby vody a konvenčních pesticidů během pěstování. Dílčí cíle: 1) identifikace vhodných kmenů mikrořas se známými biostimulačními účinky a zároveň schůdnou biotechnologickou produkcí biomasy a/nebo extracelulárních bioaktivních látek 2) formulace a optimalizace preparátu (identifikace vhodné koncentrace a dávky bioaktivní složky, způsobu a časovém schématu aplikace, nastavení vhodných fyzikálně-chemických vlastností a zajištění skladovatelnosti) 3) ověření účinků preparátu prostřednictvím testů in vitro a in vivo na vybraných významných zemědělských plodinách – luskovinách.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.