Na všechny projekty

Development of Coarse-Grain Modeling Capability to Simulate Energetic Material Behavior

Anotace:

Projekt pokračuje ve vývoji nových částicových metod mesoškálového modelování pro předpovídání časoprostorového uvolňování energie energetických materiálů (EM) při rázovém a tepelném zatížení včetně zahrnutí chemické reaktivity. Hlavním vědeckým přínosem bude vytvoření přesného, ale obecného výpočetního přístupu pro systematické studium zaměřené na identifikaci a charakterizaci základních aspektů dynamické odezvy EM, včetně procesů po nárazu, které zahrnují dlouhodobý vývoj produktů dekompozice. Vývoj výpočetních metod bude vhodný pro mikro- a mesoměřítkové modelování materiálu, jehož dynamická odezva může zahrnovat uvolňování energie.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.