Na všechny projekty

Excelentní výzkum v regenerativní medicíně (ExRegMed)

Anotace:

Cílem projektu Centrum excelence v regenerativní medicíně je: 1) Realizace naplánovaných 6 výzkumných záměrů zabývajících se regenerací tkání a obtížně léčitelných defektů. Ve VZ1 dojde k vývoji nových a efektivních možností léčby poranění CNS založené na principech regenerativní medicíny. VZ2 přispěje k vývoji nové a efektivní možnost léčby neurodegenerace pomocí unikátních chemických derivátů a nanomateriálů. Ve VZ3 dojde k propracování metodik klíčových pro buněčnou a genovou terapii degenerativních onemocnění sítnice. VZ4 je zaměřen na vývoj cév malého průměru a cévních záplat pomocí metod tkáňového inženýrství. VZ5 cílí na rozvoj léčby osteochondrálních defektů. Cílem VZ6 je vývoj materiálů pro podporu hojení chronických ran na bázi přírodních a syntetických polymerů. 2) Tvorba/rozvoj excelentního výzkumného týmu pomocí trvalého zapojení 31 kvalitních klíčových pracovníků, včetně dlouhodobého zapojení 17 dalších seniorních výzkumníků, 13 techniků, 21 expertních pracovníků a studentů ze zahraničí a dalších odborných juniorních pracovníků a studentů. 3) Navázání min. 7 nových mezinárodních spoluprací a rozšířením stávajících mezinárodních spoluprací. 4) Posílení internacionalizace zapojením min. 21 zahraničních pracovníků do výzkumných týmů projektu. Navázáním nových a rozšířením stávajících mezinárodních spoluprací dojde k podání alespoň 34 mezinárodních grantů a uveřejnění alespoň 36 publikací se zahraničním spoluautorstvím. 5) Pořízení přístrojového a infrastrukturního vybavení nezbytného k realizaci výzkumných záměrů.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.