Na všechny projekty

Membránová separace oxidu uhličitého ze spalin a jeho následné využití

Anotace:

Cílem je vyvinout a realizovat technologii čištění spalin se zaměřením na separaci CO2 pomocí membránových modulů s dutými vlákny v pilotním měřítku. CO2 vyseparované ze spalin chceme následně použít při testování technologie, která využívá odpadních proudů CO2 pro plazmové zplyňování/pyrolýzu. Tato technologie bude v rámci projektu také vyvinuta a optimalizována. Následně chceme obě technologie spojit v jeden komplexní celek a ten dále provozovat v pilotním měřítku v lokalitě s reálným zdrojem spalin. Na základě provozních dat bude vypracována technicko-ekonomická studie (ve formě výzkumné zprávy). Záměrem je rozšířit nabídku technologií pro snižování emisí skleníkových plynů také o české know-how a v budoucnu vstoupit na trh s komerčními jednotkami.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.