Na všechny projekty

Příprava (poly)aromatických sloučenin obsahujících fosfininový kruh

Anotace:

Mnoho syntetických strategií se snaží měnit tvar a velikost π konjugovaného systému uhlíkatých sloučenin a tím optimalizovat jejich vlastnosti vzhledem k zamýšlené aplikaci. V poslední době se do popředí dostává alternativní přístup, který do konjugovaného aromatického skeletu začlení heteroatom (fosfor), jehož specifické vlastnosti (chirální centrum na fosforu, snadná změna oxidačního stavu, možnost derivatizace) pak výrazně ovlivňují chování celého systému. Návrh projektu se zabývá snahou vyvinout jednoduchý a efektivní syntetický přístup, který vychází z naší publikované metody přípravy fosfahelicenu, a který zavádí do aromatického systému fosfininové jádro. Snahou je pak tento přístup zobecnit a aplikovat při syntéze fosfanaftalenů a následně pak při přípravě polyaromatických látek jako jsou fosfafenaceny, fosfaheliceny nebo fosfananografeny. Elektronické a optické vlastnosti připravených polyaromatických systémů obsahujících fosfor budou následně porovnány s jejich celo-uhlíkatými a dusíkatými analogy. Tyto výsledky pak pomohou určit potenciální aplikace těchto nových látek.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.