Na všechny projekty

Solutions for Sustainable Access to Atmospheric Research Facilities (ATMO-ACCESS)

Anotace:

ATMO-ACCESS je organizovaná reakce distribuovaných zařízení pro výzkum atmosféry na vývoj pilotního projektu pro nový model integračních aktivit. Projekt přinese řadu doporučení pro vytvoření komplexního a udržitelného rámce pro přístup k distribuovaným atmosférickým výzkumným infrastrukturám (RI), který zajistí integrovaný přístup a optimalizované využívání služeb, které poskytují. ATMO-ACCESS mobilizuje rozsáhlé zdroje v atmosférických komunitách RI, aby se zapojily do harmonizace přístupových postupů ve vztahu k politikám, finančním předpisům a podmínkám přístupu. Bude vyvíjet a testovat inovativní způsoby přístupu k zařízením a doplňkovým a pokročilejším službám, včetně digitálních služeb, vyvinutým v rámci úsilí napříč RI. ATMO-ACCESS otevře fyzický a vzdálený přístup k 43 provozním evropským zařízením pro výzkum atmosféry, včetně pozemních pozorovacích stanic, simulačních komor, ale také mobilních zařízení a centrálních laboratoří, které jsou základními prvky distribuovaných RI. Díky virtuálnímu přístupu k datovým centrům RI jsou nabízeny inovativní cloudové služby napříč RI zaměřené na správu dat vytvářených prostřednictvím přístupu a používání nových integrovaných datových produktů, ale také virtuální nástroje pro školení. Veškerá práce v ATMO-ACCESS integruje zkušenosti z minulých přístupových programů, čímž synergicky zefektivňuje práci a zamezuje zdvojování úsilí. ATMO-ACCESS bude nepřetržitě spolupracovat s uživateli a s národními a mezinárodními zúčastněnými stranami s cílem navrhnout optimální podmínky pro koherentní a efektivní rámec přístupu, který byl dostatečně otestován a je podporován příslušnými skupinami uživatelů a zúčastněných stran za účelem stanovení a zajištění dlouhodobé udržitelnosti přístupu k evropskému prostředí RI.

 
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.