Na všechny projekty

Vývoj elektroanalytických metod interakcí galektinů a glykomimetických ligandů – nových potenciálních protinádorových léčiv

Anotace:

Objasnění interakcí proteinů se sacharidy je nezbytné pro porozumění jejich biologickým funkcí

a velmi slibné ve vývoji nových protinádorových léčiv, derivátů sacharidů. Hlavním cílem tohoto

projektu je vývoj jednoduché, citlivé, rychlé, levné a na spotřebu vzorku šetrné (spektro)

elektrochemické metody, která bude využitelná pro detekci slabých nekovalentních interakcí

proteinů se sacharidy. Tento projekt je zaměřen na galektiny a organokovové ligandy galektinů

obsahující ferrocen či ruthenium aren, jejichž syntéza je součástí projektu. Spolu se základní

(spektro)elektrochemickou charakterizací nových organokovových ligandů budou výsledky

evaluovány pomocí standartních ne-elektrochemických metod. Ze studovaných ligandů budou

vybrány inhibitory s vysokou afinitou a poskytnuty pro následné in vitro testy cytotoxicity a

antimetastatické in vitro testy. Nové metody a získané informace mohou pomoci při vývoji

nových protinádorových léčiv nebo v dalším výzkumu galektinů.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.