Na všechny události

Studium stavebních jednotek vhodných pro přípravu funkčních receptorových materiálů pro senzoriku

24. června 2024 10 h
Ing. Karolína Salvadori
Velká zasedací místnost ÚCHP

Předkládaná práce se zabývá přípravou a studiem nových receptorových jednotek a receptorů. Tyto látky disponují ve své struktuře močovinovými vazebnými místy, jež jsou vhodná ke komplexaci aniontů. Součástí práce je vedle syntézy také část zabývající se studiem fyzikálně-chemických vlastností připravených molekul. K tomuto účelu bylo využito řady technik molekulové spektroskopie a elektrochemie. Zvláštní pozornost byla věnována především vyhodnocení komplexačních vlastností. Důkladné prozkoumání vlastností receptorových stavebních jednotek nám poskytlo data, na jejichž základě bylo možné porozumět zákonitostem chování těchto stavebních bloků v přítomnosti aniontů, a zároveň predikovat komplexační chování konečných receptorů. Ty byly připraveny připojením vazebných jednotek k molekulovým nosičům, především pak karbosilanovým dendrimerům, a makrocyklům ze skupiny calixarenů, popř. byly receptorové jednotky designovány tak, aby je bylo možné využít k modifikaci povrchů elektrod. Nedílnou součástí bylo i studium recyklace těchto systémů, například s využitím nanofiltrace.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.