Na všechny události

Syntéza funkčních molekul na bázi truxenu, dekacyklenu a pentalenu

9. listopadu 2021 13:50 h
platforma Zoom

https://cesnet.zoom.us/j/99707889434

Truxen, dekacyklen a pentalen patří do skupiny polycyklických aromatických látek, které se vyznačují přítomností několika pětičetných kruhů v jejich struktuře, vzájemně se však liší jejich charakterem. Nearomatický cyklopentadienový kruh truxenu může být využit pro syntézu spirocyklických sloučenin, plně konjugovaný pentacyklus dekacyklenu spojuje menší aromatické molekuly do velmi rozsáhlého π-systému, zatímco antiaromatický pentalen má navzdory své nestabilitě zcela unikátní vlastnosti. Přes svoje strukturní odlišnosti mohou být tyto látky za určitých podmínek využity jako funkční materiály pro řadu aplikací v molekulární elektronice.

Tato prezentace se bude věnovat některým přístupům k syntéze spirocyklů a chirálních nanografenů na bázi těchto molekul, které byly studovány pod vedením prof. Milana Kivaly v průběhu šestiměsíční postdoktorské stáže v Centru pokročilých materiálů univerzity v Heidelbergu.

Přednáška v rámci projektu ÚCHP Mobilita II (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016920)

EU MŠMT

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.