Na všechna témata

Charakterizace dopravních emisí z pohledu tvorby aerosolů

Doprava je celosvětově jedním z nejvíce znečišťujících sektorů ozvduší. Znečištění z dopravy v podobě aerosolů má dva hlavní důsledky: (i) přispívá k ovlivňování klimatu, a (ii) má dopad na zdraví obyvatel vystavených znečišťujícím látkám. V současné době je však obtížné spojit a přiřadit dopad znečištění z dopravy přímo k těmto nepříznivým důsledkům. Cílem této práce bude charakteristika dopravních emisí na třech pražských stanicích z hlediska jejich chemického a mikrofyzikálního složení. Získaná data budou dále zpracována za účelem charakterizace metrik souvisejících s dopravou a jejich příspěvku na celkové antropogenní znečištění. Téma bude navázáno na evropský projekt MI-TRAP, který začíná v roce 2024, a data z Prahy budou následně srovnávána s jinými evropskými lokalitami.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ (Ing., Mgr.) chemického, environmentálního nebo meteorologického směru;
  • systematický a kreativní přístup k práci;
  • samostatnost i schopnost týmové práce.

Školitel: Dr. Ing. Vladimír Ždímal

Školitelé specialisti: Ing. Petr. Vodička, P.hD., RNDr. Petra Vondráková Pokorná, Ph.D.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.