Na všechna témata

Dynamické chování polydisperzních granulárních materiálů během procesu míchání

Tento doktorandský projekt se zaměřuje na zkoumání komplexní dynamiky polydisperzních granulárních systémů při procesu míchání. Důraz je kladen na odhalení mechanismů, které řídí jak sjednocující homogenizační tendence, tak segregační sklony částic v těchto systémech, a na předpověď jejich společného dopadu na chování systému. Výzkum bude tvořen zejména numerickými simulacemi metodou diskrétních prvků, které jsou užitečné pro objasnění dynamiky granulárních materiálů za různých podmínek míchání. K ověření simulací budou použita experimentální měření, čímž dojde k propojení teoretických modelů s chováním v reálném světě. Očekává se, že výsledky tohoto výzkumu budou mít významné využití v chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání v chemickém inženýrství, matematickém modelovaní, počítačových vědách;
  • ochota učit se nové věci;
  • schopnost týmové práce.
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.