Na všechna témata

Kovy v atmosféře

Pro kvalifikované rozhodování o snižování emisí musí být známy příspěvky jednotlivých zdrojů. Kovy jsou důležitými markery různých zdrojů atmosférického aerosolu. Cílem této práce bude studium denních chodů a sezónních trendů jednotlivých kovů na Národní atmosférické observatoři Košetice (NAOK). Za tímto účelem bude pro kontinuální dlouhodobé měření ve vysokém časovém rozlišení použit nový analyzátor aerosolových částic s rentgenovou fluorescencí. Kromě zkoumání denních chodů a sezónních trendů v závislosti na různých meteorologických parametrech bude pro studium vertikálního profilu těchto markerů použita jedinečná výzkumná infrastruktura 250 metrů vysokého atmosférického stožáru.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ (Ing., Mgr.) chemického, environmentálního nebo meteorologického směru;
  • systematický a kreativní přístup k práci;
  • samostatnost i schopnost týmové práce.

Školitel: Ing. Jaroslav Schwarz, CSc.

Školitelé specialisti: RNDr. Petra Vondráková Pokorná, Ph.D., Ing. Petr. Vodička, Ph.D.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.