Na všechna témata

Nové typy kovonosných odpadů a postupy pro jejich zpracování

Kovonosné odpady jsou s ohledem na jejich hodnotu jedny z nejvýznamnějších. Vzhledem k rychlému vývoji, zejména v oblasti elektroniky, dochází ke změně surovinové základy a použití řady nových komodit (zejména z řady kritických surovin), které nebyly dříve předmětem zájmu. To je spojené i se vznikem nových typů odpadů s obsahem těchto komodit (např. bateriové systémy, FVE panely, superkapacitory atd.). Práce bude zahrnovat analýzu těchto odpadů, zpracování materiálových toků těchto odpadů se zaměřením zejména na kritické suroviny v nich obsažené, návrh a vývoj metod pro získávání cenných složek z těchto odpadů, a to včetně analýzy dopadů na životní prostředí.

Požadavky na uchazeče

  • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru environmentální inženýrství, chemické inženýrství apod.
  • ochota dělat experimentální práci a učit se novým věcem;
  • schopnost týmové práce.
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.