Na všechna témata

Tvorba oblačných kapek v nenasycené a přesycené vodní páře

Hygroskopicita aerosolových částic má rozhodující vliv na dynamiku oblaků a srážek a tím nepřímo ovlivňuje intenzitu radiačních toků. Zároveň má klíčový vliv na depozici inhalovaných aerosolových částic v dýchacím ústrojí člověka, a tedy na zdravotní účinky aerosolu. Proto je studium hygroskopicity důležitým směrem aerosolového výzkumu. Některé částice rostou i v oblasti nenasycené vodní páry a mohou výrazně přispívat k rovnoměrnému vzniku oblaků. V přesycené vodní páře je vznik oblačných kapek na částicích mnohem pravděpodobnější, a to i v případě, že částice nejsou ve vodě snadno rozpustné. Na oba tyto mechanizmy se zaměříme při studiu hygroskopicity atmosférického aerosolu pomocí kombinace zvlhčovacího tandemového diferenciálního analyzátoru pohyblivosti částic HTDMA a čítače zárodků oblačných kapek CCNC.

Požadavky na uchazeče

  • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru environmentální vědy, meteorologie, chemické inženýrství, fyzikální chemie, chemická fyzika apod.
  • ochota dělat experimentální práci a učit se novým věcem;
  • schopnost týmové práce.

Školitel: Ing. Vladimír Ždímal, Dr.

Školitelé specialisté: Mgr. Adéla Holubová, Ph.D., Mgr. Naděžda Zíková, Ph.D.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.