Charakterizace a purifikace karbosilanových dendritických látek

Syntéza dendritických molekul je neoddělitelně spojena s vývojem inovativních metod čištění a charakterizace. Zabýváme se detailní analýzou struktury dendrimerů a podařilo se nám identifikovat strukturu a původ většiny defektů, které doprovázejí syntézu karbosilanových dendrimerů a rovněž jejich periferní funkcionalizaci. Zejména v hmotnostní spektrometrii s měkkou ionizací (ESI, MALDI) má vysoká míra symetrie a repetitivní struktura dendrimerů zesilující efekt vedoucí k vyšší citlivosti metody vůči defektům. Tyto informace jsou podstatné pro další optimalizaci syntetických protokolů a docílení vysoké čistoty produktů nezbytné pro bioorganické aplikace. Implementace nanofiltrace, jak ve vodné fázi, tak v organických rozpouštědlech, nám umožnila dále zvýšit čistotu produktů, a také recyklovat cenné reaktanty, které je třeba většinou používat ve velkém nadbytku.

  • A. Krupková, M. Müllerová, R. Petrickovic, T. Strašák: Sep. Purif. Technol. 310, 123141, 2023. DOI
  • P. CuřínováA. KrupkováL. Červenková ŠťastnáM. MüllerováJ. ČermákT. Strašák: J. Mass Spectrom. 53, 986–996, 2018. DOI
  • A. Krupková, J. Čermák, Z. Walterová, J. Horský: Macromolecules 43, 4511–4519, 2010. DOI
  • A. Krupková, J. Čermák, Z. Walterová, J. Horský: Anal. Chem. 79, 1639-1645, 2007. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.