Chirální plasmonika

Zvláštní místo v našem výzkumu různých senzorů je vyhrazeno využití helicenů v chirální plasmonice. Na rozdíl od běžných detekčních metod představuje Surface-enhanced Raman Spectroscopy (SERS) extrémně citlivou metodu pro detekci substrátů v koncentracích až 10-13 M. Senzor je konstruován sorpcí, neboli chemickým připojením enantiomerně čisté molekuly helicenu na nanostrukturovaný kovový substrát, nejčastěji ze zlata nebo stříbra. Toto nastavení umožňuje interakci mezi molekulou chirálního analytu a helicenu, což způsobuje změnu v Ramanově reakci systému.

Tyto systémy mohou být široce vyladěny pro různé aplikace a analyty, změnou struktury a elektronických vlastností, změnou kontaktu mezi kovovým povrchem a helicenem a také inženýrstvím povrchu kovu. Naším cílem je umět rozlišit mezi enantiomery komplexních chirálních sloučenin, zejména těch, které mají biologický význam.

 

  • Chirální plazmatická hybridní struktura na bázi helicenu. ACS Appl. Mater. Interfaces 11, 1555–1562, 2019. DOI
  • Chiroplasmon-aktivní optická vláknová sonda. Sens. Actuators B Chem. 343, 130122, 2021. DOI
  • Chirální plazmatická odezva 2D Ti3C2Tx materiálu. Adv. Funct. Mater. 2023, 2212786, 2023. DOI
  • Chirální nanočástice s chirálním helicenem. Sens. Actuators B Chem. 394, 134332, 2023. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.