Dioxiny a furany v biocharech, hydrocharech a torefikátech vyrobených termochemickou přeměnou biomasy

Přeměna surové biomasy na hodnotné produkty chrání životní prostředí, zlepšuje ekonomiku a pomáhá řešit změnu klimatu tím, že snižuje poptávku po zdrojích a produkci odpadu. Termochemické zpracování je běžnou metodou výroby biocharu, hydrocharu a torefikátů z biomasy a organických odpadů, při níž mohou vznikat také dioxiny a furany, což následně omezuje používání termochemicky upravených biocharů. V této práci podáváme přehled o přítomnosti dioxinů a furanů v materiálech vyrobených hydrotermální karbonizací, torefakcí a pyrolýzou pod vlivem teploty, doby zdržení, rychlosti ohřevu, tlaku a typu vstupní suroviny. Koncentrace dioxinů a furanů byly většinou nižší než 20 ng celkového toxického ekvivalentu na kilogram (TEQ kg-1), přičemž nejvyšší hodnota 113 ng TEQ kg-1 byla zjištěna ve více než 100 vzorcích různých typů biocharů.

  • Sobol L., Dyjakon A., Soukup K.: Dioxins and furans in biochars, hydrochars and torreficates produced by thermochemical conversion of biomass: a review. Environ. Chem. Lett. 21, 2225-2249, 2023. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.