Elektropolymerace helicenů

Zcela unikátní přístup k fabrikaci tenkých vrstev na bázi helicenů představuje jejich elektropolymerace na vodivých substrátech (ITO skla/folie, skelný uhlík). Vhodným vedením podmínek elektropoylemerace lze připravit vodivý či nevodivý film o různé tloušťce (od 10 nm). Při použití chirálního helicenu si takto fabrikovaná vrstva zachovává svou optickou aktivitu.  Tento způsob přípravy vrstev se dá s výhodou využít pro fabrikaci optoelektronických prvků a aktivních částí senzorů.

  • Imobilizace helicenů na uhlíkatý substrát. RSC Adv. 4(86), 46102–46105, 2014. DOI
  • Elektrosyntéza polymerů na bázi [7]helicenu. ChemElectroChem 4(12), 3047–3052, 2017. DOI
  • Anodická depozice opticky čistých vrstev [6]helicenu. ChemElectroChem 5(15), 2080–2088, 2018. DOI
  • Chirální elektrochemie helikálních molekul. ChemPlusChem 85(9), 1954-1958, 2020. DOI
  • Vlastnosti karbohelicených vrstev připravených elektropolymerací. Electrochem. Commun. 113, 10689, 2020. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.