Mikroreaktor pro katalytické reakce plyn-pevná látka

Výhodné vlastnosti mikro- a mili-reaktorů, jako je vysoký poměr vnitřního povrchu k objemu a dobrá kontrola reakčních podmínek (teplota, tlak), se uplatňují při studiu katalytických selektivních oxidací pro výrobu speciálních chemikálií. Vyvinuli jsme, navrhli a vyrobili katalytický reaktor s dlouhou reakční dráhou, který umožňuje studovat proces selektivní oxidace na katalyzátoru za průmyslově relevantních podmínek (tvar katalyzátoru, teplota, tlak, podmínky proudění).

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.