Národní kalibrační laboratoř pro fyzikální vlastnosti aerosolů

Zároveň je v současné době v OCHFA budována národní kalibrační laboratoř (pod záštitou projektu ACTRIS IMP, kde je OCHFA také hlavním příjemcem za ČR), která bude sloužit pro kalibraci přístrojů měřících mikrofyzikální vlastnosti aerosolových částic. V rámci kalibrační laboratoře provozované jako součást tematického centra pro pozemní měření aerosolových částic v rámci projektu ACTRIS budou poskytovány služby jak na národní úrovni, státním, akademickým a dalším institucím zabývajícím se kvalitou ovzduší a změnami klimatu, tak vědecké komunitě na celoevropské úrovni. Kalibrační laboratoř je velmi důležitou součástí tematického centra Aerosol in Situ v rámci budované evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS ERIC a přispěje k prestižnímu postavení České republiky v rámci mezinárodní vědecké komunity daného oboru. Tato aktivita zároveň umožní monitorovacímu programu kvality ovzduší České republiky zůstat na špičkové úrovni v rámci evropské výzkumné infrastruktury pro měření atmosférických aerosolů a zároveň přispívat k dalšímu výzkumu na tomto poli.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.