Organokovové glykokonjugáty s protinádorovou aktivitou

Se zavedením platinových komplexů do protirakovinné léčby započal rozsáhlý výzkum protinádorových účinků organokovových komplexů. Zajímáme se o protinádorovou aktivitu komplexů nesoucích vhodně modifikované sacharidy jako ligandy koordinované k centrálnímu atomu kovu. Zjistili jsme, že některé typy těchto komplexů, např. ruthenium tetrazeny nebo některé feroceny a titanoceny, jsou vysoce cytotoxické, zatímco ruthenium areny, které jsou prakticky necytotoxické, vykazují značnou metastatickou aktivitu.

 
  • Hamala, V.; Ondrášková, K.; Červenková Šťastná, L.; Krčil, A.; Müllerová, M.; Kurfiřt, M.; Hiršová, K.; Holčáková, J.; Gyepes, R.; Císařová, I.; Bernášková, J., Hrstka, R; Karban, J. Improving the anticancer activity of fluorinated glucosamine and galactosamine analogs by attachment of a ferrocene or ruthenium tetrazene motif. Appl. Organomet. Chem. 2024, 38 (5), e7399. DOI: 10.1002/aoc.7399.
  • M. LamačM. HoráčekL. Červenková ŠťastnáJ. KarbanL. SommerováH. SkoupilováR. HrstkaJ. Pinkas: Appl. Organomet. Chem. 34(1), e5318, 2020. DOI
  • V. HamalaA. MartišováL. Červenková ŠťastnáJ. KarbanA. DančoA. ŠimarekM. LamačM. HoráčekT. KolářováR. HrstkaR. GyepesJ. Pinkas: Appl. Organomet. Chem. 34(11), e5896, 2020. DOI
  • H. Skoupilova, V. Rak, J. Pinkas, J. Karban, R. Hrstka: Appl. Sci. 10(11), 3728, 2020. DOI
  • H. Skoupilova, M. Bartosik, L. Sommerova, J. Pinkas, T. Vaculovic, V. Kanicky, J. Karban, R. Hrstka: Eur. J. Pharmacol. 867, 172825, 2020. DOI
  • T. Hodík, M. Lamač, L. Červenková Šťastná, P. Cuřínová, J. Karban, H. Skoupilová, R. Hrstka, I. Císařová, R. Gyepes, J. Pinkas: J. Organomet. Chem. 846, 141–151, 2017. DOI
  • M. Bartošík, L. Koubková, J. Karban, L. Červenková Šťastná, T. Hodík, M. Lamač, J. Pinkas, R. Hrstka: Analyst 140(17), 5864-5867, 2015. DOI
  • T. Hodík, M. Lamač, L. Červenková Št’astná, J. Karban, L. Koubková, R. Hrstka, I. Císařová, J. Pinkas: Organometallics 33(8), 2059-2070, 2014. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.