Provozní měření aerosolových nanočástic a stanovení expozice pracovníků

Provozní měření aerosolových nanočástic a stanovení expozice pracovníkůOCHFA od roku 2015 spolupracuje s Klinikou pracovního lékařství 1. LF UK a Technickou univerzitou v Liberci na monitoringu akutních a chronických efektů inhalace nanočástic u pracovníků výroby nanočástic. Za dosavadní monitorovací období bylo publikováno přes 10 impaktovaných prací popisujících vliv inhalovaných nanočástic oxidů kovů (např. TiO2) a nejrůznějších kompozitních materiálů na záněty horních cest dýchacích, poškození metabolismu tuků, proteinů a nukleových kyselin. Z chronických studií vyplývá, že efekt těchto částic na lidský organismus je statisticky významný a v některých případech nevratný. Na všech těchto studiích se OCHFA podílí vývojem a aplikací metod stanovení skutečné expozice pracovníků aerosolovým částicím. Publikované výsledky našly širokou odezvu v mezinárodní vědecké obci.

  • Pelclova D., Zdimal V., Komarc M., Vlckova S., Fenclova Z., Ondracek J., Schwarz J., Kostejn M., Kacer P., Dvorackova S., Popov A., Klusackova P., Zakharov S., Bello D., Deep Airway Inflammation and Respiratory Disorders in Nanocomposite Workers, Nanomaterials 8, 731, 2018. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.