Recyklace kompositních materiálů

Kompozitní obalové materiály jsou součástí každodenního života a používají se v řadě aplikací. Asi nejznámějším kompozitním materiálem je Tetrapack, který je složen z papíru, fólie a hliníku, kde každá vrstva má nějakou funkční vlastnost. Dosud byly tyto materiály nerecyklovatelné. Jedná se o významný tok odpadů, kdy kompozitní obalové materiály tvoří asi 20 % plastového odpadu v Evropě.
V rámci aplikovaného výzkumu byla vyvinuta nová unikátní metoda zaměřená právě na jejich recyklaci a materiálové zpracování. Metoda je založena na principu jejich rozdružení na jednotlivé vrstvy pomocí loužicí směsi a následného roztřídění na jedno-druhové plasty či kovy. Jedná se o unikátní řešení pro recyklaci těchto typů odpadů. V rámci výzkumu vznikla pilotní poloprovozní jednotka s kapacitou 100 kg/hod, na základě dat z ní je v současné době budována provozní jednotka s kapacitou 10 000 tun/rok.
Technologie je chráněna patentem, licence byla prodána společnosti Plastigram a.s.

Způsob rozdružování obalového kompozitního materiálu. Pat. No. 307054/PV 2015-931.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.