Syntéza CrGex nanodrátů

Nanodráty byly připraveny pomocí CVD techniky z prekursorů GeH4 a Cr(acac)3. Při teplotě 110 °C se vypařoval Cr(acac)3, který se v proudu GeH4 přiváděl do horké zóny 500 °C v peci, kde docházelo k vlastní pyrolýze. Vzniklé nanodráty se skládají z krystalického jádra z elementárního germania a amorfního obalu z CrGex slitiny o složení [Cr]:[Ge]=1:(6-7). Odpor systému nanodrát-podložka je 2,7 kW.cm, což nejspíše indikuje hluboká záchytná centra v zakázaném pásu Ge generovaná přítomností Cr atomů. Kromě nanodrátů vznikaly během CVD v depozitu také Ge nanokuličky, které pravděpodobně sloužily jako iniciační centra pro růst CrGex nanodrátů.

  • Dřínek V., Tiagulskyi S., Yatskiv R., Grym J., Fajgar R., Jandová V., Koštejn M., Kupčík J., Chemical vapor deposition of germanium-rich CrGex nanowires. Beilstein J. Nanotechnol. 12, 1365–1371, 2023. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.