Na všechny události

Bubliny a surfaktanty

2. května 2024 13 h
Ing. Mária Zedníková, Ph.D.
Velká zasedací místnost ÚCHP

Surfaktanty jsou povrchově aktivní látky, které ovlivňují fyzikální vlastnosti systému, ve kterém se vyskytují. Adsorbují se na fázové rozhraní kapalina-plyn a způsobují snížení povrchového napětí. Bubliny vyskytující se v kapalině se surfaktanty jsou kulatější a pohybují se pomaleji než ve v čisté vodě. Cílem přednášky je ukázat, jak přítomnost surfaktantů v kapalině ovlivňuje dynamiku bubliny, její deformaci a také rozpad bubliny, pokud se potká s vírem. Znalost těchto jevů pomůže pochopit, popsat a predikovat složité probublávané toky.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.