Na všechny články

Čištění knih a archiválií pomocí dvoufázového spreje

Výzkum a vývoj nových metod čištění knihovních a archivních sbírek je jedním z témat Oddělení chemie a fyziky aerosolů. V rámci grantu Ministerstva kultury (DG18P02OVV048 – Výzkum a vývoj pokročilých technik čištění knih a rukopisů) řešeného ve spolupráci s Národní knihovnou ČR bylo zkoumáno čištění prachových částic z povrchů knih a archiválií pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu. Měření zahrnovala charakterizaci vlastností spreje, stanovení účinnosti čištění a posouzení případných negativních účinků na ošetřovaný materiál. Proces čištění byl automatizován a vytvořen užitný vzor „Zařízení na čištění knih a archiválií“. Metoda byla porovnána s čištěním proudem dusíku a suchým čištěním s využitím komerčních materiálů. Výsledky ukázaly, že doufázový sprej je schopen účinně odstraňovat částice z povrchu a bez rizika degradace povrchu. Čištění dvoufázovým sprejem ve srovnání s mechanickým suchým čištěním vykazovalo podobnou účinnost bez nepříznivých vlivů na povrchu ošetřovaného materiálu. Bylo prokázáno, že ošetření pomocí dvoufázového spreje je vhodnou metodou pro čištění knihovních a archivních objektů.

Video: Automatické čištění historické knihy pomocí dvoufázového spreje. Kniha byla dlouhodobě uložena v depozitáři Národní knihovny v Praze. Celý depozitář byl zatopen v roce 2002 při povodních na Vltavě. Kniha byla kontaminována kalnou vodou a následně pouze vysušena.

Obrázek: Ošetřovaná část knihy před (vlevo) a po (vpravo) čištění.

 

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.