Na všechny události

Dny otevřených dveří na ÚCHP

6. listopadu 2023 9:00
Ing. Magdalena Bendová, Ph.D.
ÚCHP

Dny otevřených dveří se budou konat v pondělí 6. listopadu 2023 v čase 9–16 hodin (a to mezi 9–15 h pro školy a v 15–16 h pro individuální zájemce) a v úterý 7. listopadu 2023 od 10 do 18 hodin (a to od 10–15 h pro školy a v čase 15–18 h pro individuální zájemce). Pro školní skupiny je nutná rezervace předem na e-mailu popularizace@icpf.cas.cz.

Mezi nabízená témata v rámci exkurzí budou patřit prezentace s jednotlivými stanovišti

 

Tematická odpoledne

Jedná se o formát přenášky s ukázkou. Vzhledem k omezené kapacitě budou mít návštěvníci dostatek prostoru pro diskuzi. Je nutná rezervace předem na e-mailu: popularizace@icpf.cas.cz. Tematická odpoledne jsou vhodná pro vysokoškolské studenty a dospělou veřejnost. Nabízíme dvě taková odpoledne:

Separace CO2 z odplynu (pondělí 6. listopadu 2023, 16–18 h) – Dekarbonizace průmyslu spolu s požadavkem na snižování spotřeby energie vyžaduje zlepšení současných separačních technologií anebo nalezení technologií alternativních. Náš výzkum se soustřeďuje na dělení plynů, zejména CO2 z odpadních směsí jako jsou spaliny, bioplyn či důlní plyny pomocí membránových technologií, přičemž hledáme nové technologie a účinné materiály. Přijďte se podívat, jak lze CO2 separovat pomocí speciálních polymerních membrán nebo dynamických kapalných membrán.

Ukládání energie do chemických vazeb (pondělí 6. listopadu 2023 a úterý 7. listopadu 2023, oba dny 16–18 h) – Výzkum se v této oblasti zaměřuje na vývoj katalyzátorů pro elektrochemickou redukci oxidu uhličitého na organické sloučeniny a optimalizaci podmínek elektrolýzy. Společně s Výzkumnou skupinou pokročilých materiálů a organické syntézy bude představena organická redoxní baterie.

Plakát ke stažení

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.