Na všechny události

Elektrokoagulace snižuje náklady na sklizeň mikroskopických řas

20. května 2021 14:00
Ing. Irena Brányiková, Ph.D.
platform Zoom

https://cesnet.zoom.us/j/92328512103

Foto-autotrofně produkované mikroskopické řasy, jako například Chlorella vulgaris, jsou stále více využívány v lidské i zvířecí výživě či jako zdroj bioaktivních látek v různých oblastech. Uvažuje se i o jejich využití v oblasti biopaliv tzv. třetí generace, čemuž ale brání především vysoká cena biomasy, která plyne z náročnosti produkčního procesu, především sklizně, která je obvykle prováděna pomocí centrifugace. Námi navrhovaná metoda spočívá v zařazení primárního zakoncentrování před centrifugaci metodou elektrokoagulace. Provedli jsme rozsáhlou parametrickou studii procesu elektrokoagulace C. vulgaris v laboratorních podmínkách, která by měla sloužit pro správné navržení procesu ve větším měřítku. Byl zkoumán vliv elektrického náboje, počáteční koncentrace biomasy, pH, teploty, intenzity míchání, zbytkového obsah solí v kultivačním médiu a času elektrolýzy. V širokém rozsahu podmínek byla účinnost separace vyšší než 95% a celkové energetické náklady na separaci řas z média byly sníženy o 84%.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.