Na všechny články

Helicen s fosfabenzenovým kruhem

Helikálních polyaromatické látky, heliceny, přitahují pozornost díky svým mimořádným optoelektronickým vlastnostem, které je předurčují pro aplikace v oblasti materiálového inženýrství. Ideální vlastnosti se však jen zřídka nacházejí u nesubstituovaných karbohelicenů a je proto nutné tyto látky dále modifikovat. V této souvislosti se podařilo vědcům ze skupiny Dr. Storcha vyvinout metodu, pomocí které lze do struktury helicenu zavést neobvyklý fosfininový (fosfabenzenový) kruh. Syntéza, charakterizace a vlastnosti tohoto helicenu pak byly publikovány v prestižním časopise Organic Letters.

4-Fenyl-6-methyl-2-fosfa[7]helicen byl připraven z výchozího 2-brombenzo[c]fenantrenu ve 12 syntetických krocích v celkovém výtěžku 12 %. V popsané syntéze je nejprve připraven příslušný helicenový prekurzor nesoucí alkynovou funkci. Klíčovým krokem vypracované syntetické strategie je kyselinou iniciovaná cyklizace tohoto alkynu poskytující ortho-kondenzovaný fosforový heterocyklus, který je následně aromatizován za vzniku cílové molekuly. Syntéza prvního fosfahelicenu s koncovým fosfininovým kruhem byla potvrzena pomocí rentgenové analýzy.

Syntéza 4-fenyl-6-methyl-2-fosfa[7]helicenu

 

  • Beránek, T.; Jakubec, M.; Sýkora, J.; Císařová, I.; Žádný, J.; Storch, J.: Synthesis of 2-Phospha[7]helicene, a Helicene with a Terminal Phosphinine Ring. Org. Lett. 2022, 24(26), 4756–4761. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.2c01723
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.