Na všechny aktuality

Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší

Ústav chemických procesů AV ČR se zapojil do řešení nového projektu financovaného Ministerstvem životního prostředí v rámci výzvy Prostředí pro život. Úkolem týmu Oddělení chemie a fyziky aerosolů ÚCHP v rámci projektu je určování podílu zdrojů atmosférického aerosolu ze znalosti detailního chemického složení aerosolových částic a pohybu vzdušných mas. Řešitelský tým bude v práci využívat mnohaletých zkušeností s odběrem vzorků atmosférického aerosolu a na míru  upravených metod stopové chemické analýzy. Získaná experimentální data budou zpracovávána nejmodernějšími postupy faktorové analýzy. 

Tisková zpráva zde.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.