Na všechny články

Interakce monovrstev kationtové povrchově aktivní látky a mastného alkoholu s přirozeným povrchem lidských vlasů: Postřehy z dynamiky disipativních částic

Lamely tvořené mastnými alkoholy a nabitými surfaktanty jsou běžnou součástí tekutých kosmetických přípravků. Pomocí mesoskopického modelování jsme studovali, jak monovrstvy pocházející z odpovídajících dvouvrstev v tekutých kosmetických přípravcích interagují s povrchem lidského vlasu. Prováděli jsme rovnovážné i nerovnovážné simulace nad a pod teplotou přechodu mezi fluidní a gelovou fází. Díky interakcím alkylových řetízků s hydrofobním povrchem vlasu se vytvořila hustá adsorbovaná vrstva, jejíž struktura se lišila při fluidních a gelových podmínkách. Při aplikaci smykového pohybu, který aproximuje reálné nerovnovážné podmínky, se ve fluidní fázi molekuly alkoholů a surfaktantů desorbovaly úměrně smykové rychlosti, zatímco v gelové fázi desorbce nastala rychle po dosažení prahové smykové rychlosti. Desorbované molekuly pak v roztoku tvořili různé samouspořádané struktury.

 

 

  • Karel Šindelka, Adam Kowalski, Michael Cooke, César Mendoza, Martin Lísal*: Interactions of cationic surfactant-fatty alcohol monolayers with natural human hair surface: Insights from dissipative particle dynamics. Journal of Molecular Liquids 2023, 375, 121385. doi: 10.1016/j.molliq.2023.121385.
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.