Na všechny články

Korozní chování povrchu silicidu titanu s peroxidem vodíku

V posledních letech se výzkum vědců z našeho ústavu zaměřuje mimo jiné i na materiály jako je titan a jeho slitiny, které jsou hojně využívány zejména v biomedicíně. Týmu pod vedením dr. Poly se podařilo novu technikou modifikovat povrch titanových materiálů a zlepšit tak oseointegraci s kostní tkání. Tento nový způsob přípravy byl nedávno publikován v prestižním vědeckém časopise zaměřeném na materiálovou chemii, Applied Surface Science.

Publikace popisuje modifikaci povrchu titanu účinkem silicidu titanu Ti5Si3 a produktů jeho reakce s peroxidem vodíku ve směsi s kyselinou chlorovodíkovou. Tímto postupem dochází k částečnému rozpouštění SiOx nanočástic. Následné shlukování TiOx nanočástic a jejich aglomerace do větších porézních útvarů umožňuje začlenění nanočástic SiOx do jejich struktury. Výsledkem jsou porézní titanové povrchy s inkorporovanými TiOx / SiOx částicemi, které zlepšují oseointegraci a adhezi kostní tkáně k titanovým implantátům. Tento jednostupňový proces tvorby bioaktivních TiOx a SiOx částic může posloužit k přípravě bioaktivních povlaků.

Jandová, Věra, Fajgar, Radek, Kupčík, Jaroslav, Pola, Josef, Soukup, Karel, Mikysek, Petr, Křenek, T., Kovářík, T., Stich, F., Docheva, D. Corrosion behavior of titanium silicide surface with hydrogen peroxide: formation of sub-μm TiOx- based spheres, nanocomposite TiOx/SiOx phases, and mesoporous TiOx/SiOx network. Applied Surface Science. 2020, 529, 147133. ISSN 0169-4332.
DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.147133

Jednostupňový proces přípravy bioaktivních TiOx a SiOx částic.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.