Na všechny události

Měření izotopů uhlíku jako nástroj k nahlédnutí do atmosférických procesů

25. listopadu 2021 14:00 h
Ing. Petr Vodička, Ph.D.
platforma Zoom

https://cesnet.zoom.us/j/94167862089

Přestože aerosolové částice tvoří malou složku atmosféry, tak mají významný vliv např. na kvalitu ovzduší, klima nebo zdraví. Analýza izotopů v atmosférických aerosolech je způsob, kterým lze studovat procesy, které se v této složce atmosféry odehrávají. Uhlík patří k relativně hojně zastoupeným prvkům v aerosolech, takže analýza izotopového složení stabilního uhlíku 13C lze využít např. k hrubé analýze zdrojů těchto částic. Parametrem, který může napovědět více o chování částic  v atmosféře je distribuce δ13C mezi  aerosolovou a plynnou fází. Právě tato mezifázová distribuce δ13C v závislosti na různých sezónních zdrojích 13C byla předmětem našeho výzkumu. V přednášce budou prezentovány výsledky sezonní studie měření δ13C v jemném aerosolu a plynné fázi na stanici Praha-Suchdol.

 

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.