Na všechny články

Modulární syntéza dendritických iontových trifilů a jejich chování v třífázovém systému kapalina-kapalina-kapalina

Trifily jsou úzkou skupinou látek vykazující unikátní vlastnosti díky přítomnosti tří nekompatibilních částí molekuly (domén) – oleofilní, hydrofilní a fluorofilní. Například trifilní iontové kapaliny vytvářejí fascinující krystalické mřížky a trifilní kopolymery zase micely s rozčleněným lipofilním jádrem, díky čemuž mohou donášet dvě různé léčivé látky najednou a navíc být pozorovatelné v lidském těle pokročilou 19F magnetickou rezonancí. V našich laboratořích jsme pomocí promyšleného postupu modulární syntézy připravili širokou sérii nových trifilů a jako první jsme tento typ látek studovali v třífázovém systému toluen/voda/perfluor(methylcyklohexan). Podařilo se nám pokrýt škálu od zcela hydrofilních látek přes oleofilní až po fluorofilní včetně amfifilů voda-toluen a toluen-fluor, ale získání trifilu přecházejícího do všech tří fází v podobném množství je zatím předmětem dalšího výzkumu. Zmapovali jsme nicméně vliv velikosti jednotlivých domén na celkovou afinitu molekuly. Navíc se nám podařilo získat látku, která vytváří výše zmíněné micely s rozčleněným jádrem a některé z našich trifilů byly také schopné zároveň emulgovat toluen s vodou i vodu s perfluor(methylcyklohexanem).

Volný přístup k článku do 27. června 2024: https://authors.elsevier.com/a/1j2-ic8qpeIOW

 

 

  • Baka M., Edr A.*, Krupková A.*, Červenková  Šťastná L., Bernášková J., Greguš V., Čermák J., Strašák T.: Modular synthesis of dendritic ionic triphiles and their behavior in three-phase liquid–liquid–liquid system. J. Mol. Liq. 2024, 404, 124920. doi.org/10.1016/j.molliq.2024.124920