Na všechny články

NMR aerosolomika

Jedním z hlavních výzkumných směrů našeho ústavu jsou atmosférické aerosoly, zkoumáme jejich tvorbu, interakci, velikostní distribuci i chemické složení. Právě analýze organických látek v aerosolech za využití techniky spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) se věnuje tým pod vedením dr. Sýkory. Nově vyvinutou metodu, nazvanou NMR aerosolomika, jsme veřejnosti představili ve článku vydaném v časopise Vesmír [NMR Aerosolomika. Vesmír. Roč. 99, č. 5 (2020), s. 295. ISSN 0042-4544].

Cílem metody je identifikace a následná kvantifikace polárních organických látek. Hlavní předností nové metody je snadná příprava vzorku k analýze. Filtr se zachycenými aerosolovými částicemi se pouze extrahuje do vody a následně se změří vodíkové spektrum, které obsahuje signály všech vodíků organických látek obsažených ve vzorku. Signály se často překrývají, ale každá látka má svůj unikátní otisk a k identifikaci látky ve směsi často stačí jeden izolovaný signál. K tomu je ale zapotřebí rozsáhlá databáze spekter jednotlivých látek, které se v aerosolech vyskytují, to v principu umožní identifikaci a kvantifikaci až několika desítek hlavních látek.

Pro tento účel byla v NMR laboratoři ÚCHP vybudována rozsáhlá databáze obsahující zhruba 150 látek a díky ní jsme v současnosti schopni identifikovat až sedm desítek látek v jednom vzorku. Vzhledem k tomu, že atmosférický aerosol pochází z různých zdrojů, je jeho složení silně ovlivněno jeho původem. Tohoto faktu je možné využít při rozpoznávání zdrojů aerosolu právě na základě rozdílného složení v závislosti na původu aerosolu, a to je i hlavním cílem právě probíhajícího projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR.

Sacharidová oblast vodíkového NMR spektra s přiřazenými signály jednotlivých látek.

 

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.