Na všechny aktuality

Nominace Ing. Olgy Šolcové, CSc., DSc., do odborného panelu Adaptace na změnu klimatu

Předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace na svém jednání dne 8. února 2024 schválilo nominaci Ing. Olgy Šolcové, CSc., DSc., z Ústavu chemických procesů AV ČR do odborného panelu Adaptace na změnu klimatu.

Panel Adaptace na změnu klimatu se bude pod vedením prof. PhDr. Ladislava Krištoufka, Ph.D. podílet na přípravě nových Národních priorit orientovaného výzkumu.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.