Na všechny články

Nošení roušek na veřejnosti snižuje reprodukční číslo pod hodnotu 1

Mezinárodní kolektiv autorů, ke kterým patří i Dr. Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů AV ČR, v rozsáhlém článku přináší podrobné informace o užitečnosti nošení roušek na veřejnosti v boji proti pandemii COVID-19. Nošení roušek na veřejnosti účinně přispívá k omezení šíření viru SARS-Cov-2, vzhledem k tomu, že hlavní cestou jeho přenosu je kapénková nákaza (kapičky a aerosolové částice), a to zejména pokud jsou respektována a dodržována i další opatření ochrany veřejného zdraví, jako je dodržování rozestupů a omezení kontaktů (tzv. social distancing).

V článku “An evidence review of face masks against COVID-19” (“Přehled důkazů o účinnosti roušek proti COVID-19”), který vyšel v Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) jsou shrnuty dosavadní publikované poznatky o účinnosti nošení roušek v boji proti pandemii COVID-19. Protože na začátku pandemie COVID-19 byl globální nedostatek jednorázových chirurgických roušek a respirátorů N95/FFP2, začaly se masově používat textilní roušky. Článek pak shrnuje přímé epidemiologické důkazy, ekologické studie, modelování, náhodné kontrolní pokusy nebo studie přímého testování respirátorů, chirurgických a textiních roušek. Na základě uvedených poznatků přináší důkazy o tom, že v kombinaci s dalšími opatřeními ochrany veřejného zdraví přispívá nošení roušek na veřejnosti ke snížení reprodukčního faktoru Re pod hodnotu 1. Autoři proto doporučují všeobecné nošení textilních roušek ke snížení komunitního přenosu viru SARS-Cov-2.

  • Jeremy Howard, Austin Huang, Zhiyuan Li, Zeynep Tufekci, Vladimir Zdimal, Helene-Mari van der Westhuizen, Arne von Delft, Amy Price, Lex FridmanLei-Han Tang, Viola Tang, Gregory L. Watson, Christina E. BaxReshama ShaikhFrederik Questier, Danny HernandezLarry F. Chu, Christina M. Ramirez, and Anne W. Rimoin: An evidence review of face masks against COVID-19. PNAS 2021, 118(4), e2014564118. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2014564118

 

Doplňkové informace

Všeobecné nošení textilních roušek na veřejnosti doporučoval již v roce 1910 Wu Lien Teh při epidemii Mandžuského moru. Toto doporučení je považováno za milník v systematickém boji proti šíření infekčních chorob, přestože o šíření moru vzduchem se vědělo již ve 13. století a od 14. století se používala textilní ochrana úst a nosu. Používaly se bavlna a hedvábí; u těchto materiály spolu s dalšími textiliemi jako šifon a flanel bylo nedávno zjištěno, že filtrují částice větší než  0.3 μm s účinností větší než 96%.

Mediální ohlas k článku v PNAS o užitečnosti roušek v boji proti COVID-19

 

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.